Szukaj
2016-04-05

Stale Czarne

Białoruska stal pod lupą Komisji Europejskiej

Bruksela wszczęła postępowanie antydumpingowe na sztaby i pręty do zbrojenia betonu importowane z Białorusi. Uruchomienie procedury to efekt skargi złożonej przez Eurofer, stowarzyszenie zrzeszające europejskich producentów stali. Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu objęty jest kodami CN ex7214 10 00, ex7214 20 00, ex7214 30 00, ex72149110, ex72149190, 72149910, ex72149971, ex72149979 oraz ex72149995.

Wszczęcie postępowania antydumpingowego nie oznacza automatycznego nałożenia ceł. Jednak, jak wyjaśniają eksperci, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stanie. Jak napisano w decyzji opublikowanej przez Komisję Europejską (2016/C 114/04), import wskazanego towaru z Białorusi „powoduje istotną szkodę dla przemysłu unijnego”.