Szukaj
2016-03-30

Stale

Firmy dostały zadyszki

W 2015 r. większość przedsiębiorstw z branży stali nierdzewnych zwiększyła swoje przychody. Jednak wyraźnie widać, że dynamika rozwoju nie była już tak duża, jak w latach ubiegłych.

Wielkość sprzedaży w 2015 r. poprawiła się w przypadku 66,6 proc. firm z sektora – tak wynika z badania przeprowadzonego przez magazyn „Nowa Stal”. To dobry wynik, jednak zdecydowanie gorszy niż osiągnięty rok wcześniej. Wówczas poprawę przychodów deklarowało aż 75 proc. przedsiębiorstw. Pozostałe 25 proc. mówiło, że utrzymały się one na stabilnym poziomie. Tymczasem obecnie taka sytuacja miała miejsce zaledwie w przypadku 11,2 proc. respondentów. Natomiast 22,2 proc. z nich odnotowało spadek sprzedaży.

Mimo tego przedstawiciele firm nie tracą optymizmu. Ponad trzy czwarte z nich jest przekonane, że w 2016 r. ich przychody się poprawią (w ubiegłym roku było to ponad 80 proc.). Przeciwnego zdania jest 11,2 proc. respondentów. Tyle samo deklaruje utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży.

Reprezentanci firm, którzy wzięli udział w naszym badaniu, dużo bardziej ostrożni są jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju całego sektora. Na pytanie o to, jak kształtować się będzie w nim koniunktura w 2016 r. nikt nie odpowiedział, że się poprawi. 88,8 proc. respondentów stwierdziło, że pozostanie bez zmian, a reszta – że się pogorszy.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, tak i teraz zapytaliśmy o bariery, jakie napotykają przedsiębiorstwa działające na polskim rynku stali nierdzewnych (można było wytypować kilka). Niemal 80 proc. wskazań dotyczyło odpowiedzi „zbyt niskie ceny stali nierdzewnych”. To o ok. 10 pkt proc. więcej niż w badaniu z 2015 r. 66,6 proc. przedsiębiorców przeszkadza też nadmierna konkurencja na rynku. Respondenci wskazywali również na ograniczenia wynikające z polityki państwa (33,3 proc.) oraz niedostateczny popyt ze strony odbiorców końcowych (22,2 proc.). Firmy z sektora mają również problem z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników. Jeden z respondentów narzekał na niewielką liczbę odpowiednich kandydatów, ich słabą motywację do pracy i wygórowane wymagania. 

 

Więcej informacji o polskim rynku stali nierdzewnych w najnowszym raporcie magazynu „Nowa Stal”.
Zamów: biuro@amlpress.pl.