Szukaj

Stale Czarne

Powstaną Śląskie Huty Stali

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, Huta Łabędy w Gliwicach oraz Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie mają zostać skonsolidowane, tworząc podmiot pod nazwą Śląskie Huty Stali. Akcje nowej spółka trafią na warszawską giełdę.

Utworzenie Ślaskich Hut Stali zapowiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. – W najbliższych dniach będzie decyzja o łączeniu Łabęd z Pokojem – mówi wiceminister. W pierwszej kolejności te dwie huty będą miały wspólny zarząd, później nastąpi też połączenie organizacyjne. 
Nowy podmiot, który powstanie do końca tego roku, ma działać jako holding spółek lub jedna spółka prawa handlowego. Docelowo akcje firmy mają trafić na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Minister Tobiszowski podkreślił, że za powołaniem nowego podmiotu przemawiają czynniki rynkowe. – Mamy dziś duże zapotrzebowanie na rury w Gaz Systemie. To są warte miliardy złotych inwestycje realizowane w Polsce; możemy i powinniśmy na tym rynku się znaleźć. Również rozpoczynające inwestycje stocznie dopytują o blachy – tłumaczył Tobiszowski.
Obecnie trwają analizy, służące ustaleniu ostatecznego składu grupy. Niewykluczone, że włączone zostaną do niej również inne aktywa hutnicze zlokalizowane w województwie śląskim. Opracowywana jest również konstrukcja finansowa tego przedsięwzięcia.
Nowy podmiot będzie zatrudniał ok. 2,5 tys. osób, a jego roczne przychody to ok. 1,5 mld zł. Połączenie sił ma m.in. wzmocnić pozycję polskich producentów wobec zagranicznej konkurencji i doprowadzić do ograniczenia importu, m.in. blach grubych i rur.
Tylko umowy z realizującą wieloletni program inwestycyjny spółką Gaz System mogą przyczynić się do ograniczenia importu wyrobów stalowych o łącznej wartości ponad 400 mln euro. Śląskie Huty Stali mają dostarczać wyroby głównie do przemysłu stoczniowego, kolejowego, zbrojeniowego i energetyki.
Huta Łabędy należy do katowickiego Węglokoksu (spółki Skarbu Państwa), który ma również większościowy pakiet akcji Huty Pokój, natomiast Walcownia Blach Grubych Batory należy do HW Pietrzak Holding SA.
Według Tobiszowskiego, działania konsolidacyjne wpisują się w rządową koncepcję reindustrializacji Śląska i są częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ogłoszonego kilka tygodni temu przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. – Powołanie ŚHS może być nowym otwarciem dla Śląska; to wielkie pozytywne wyzwanie i wzmocnienie potencjału regionu – ocenił wiceminister.
Jednym z głównych celów powstania grupy hutniczej na Śląsku ma być koordynacja oraz pobudzenie postępu naukowo-technicznego w hutnictwie, a także prowadzenie wspólnej polityki marketingowej i promocyjnej. Skoordynowane mają być inwestycje oraz prace nad wspólną strategią rozwoju.