Szukaj
2018-05-11

Stale

Wyniki ArcelorMittal coraz lepsze

Zysk operacyjny największego na świecie koncernu stalowego wzrósł w pierwszym kwartale do 1,6 mld dol. wobec 1,2 mld dol. w czwartym kwartale 2017 r. W ujęciu rok do roku wartość zysku operacyjnego pozostała na porównywalnym poziomie.

Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 2,5 mld dol., co stanowi wzrost o 17,3 proc. wobec wartości 2,1 mld dol. odnotowanej w czwartym kwartale 2017 r. Wyższa wartość wskaźnika EBITDA stanowi przede wszystkim odzwierciedlenie wyższych średnich cen sprzedaży stali (+8,2 proc.) oraz wyższych cen referencyjnych rudy żelaza (+13,6 proc,); W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost wskaźnika EBITDA o 12,6 proc.

Zysk netto w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 1,2 mld dol. wobec 1 mld dol. osiągniętej zarówno w czwartym kwartale 2017 r. oraz pierwszym kwartale 2017 r.

Wysyłka stali osiągnęła w pierwszym kwartale poziom 21,3 mln ton, co stanowi wzrost o 1,7 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2017 r. oraz wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r.

Zadłużenie brutto na dzień 31 marca 2018 r. wyniosło 13,4 mld dol. Zadłużenie netto wzrosło na dzień 31 marca 2018 r. do poziomu 11,1 mld dol. wobec wartości 10,1 mld dol. odnotowanej w dniu 31 grudnia 2018 r. Wzrost spowodowany jest inwestycjami w kapitał obrotowy (1,9 mld dol.), wykupem akcji (200 mln dol.) oraz niekorzystnym wpływem kursów walutowych (200 mln dol.) poziom zadłużenia netto jest niższy o miliard dolarów w porównaniu do stanu na dzień 31 marca 2017 r.

– W 2018 r. w dalszym ciągu obserwujemy poprawę warunków na globalnym rynku stali, co przyczyniło się do zadowalających wyników finansowych spółki za pierwszy kwartał. Perspektywy na pozostałą część 2018 r. ulegają poprawie wraz z upływem kolejnych miesięcy. Rosnący popyt oraz zmieniająca się struktura podaży powodują wzrost wskaźników wykorzystania mocy produkcyjnych oraz przyczyniają się do zadowalającego poziomu marż w globalnym handlu stalą. W obliczu poprawiających się warunków rynkowych w dalszym ciągu koncentrujemy się na usprawnieniach strukturalnych poprzez realizację strategicznego Planu Działań 2020 oraz konsekwentne inwestowanie w aktywa, które będą w stanie zwiększyć nasze zyski. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez Spółkę huty Ilva i spodziewamy się, że transakcja ta zostanie sfinalizowana przed końcem drugiego kwartału 2018 r – komentuje Lakshmi N. Mittal, prezes i główny akcjonariusz ArcelorMittal.