Szukaj
2018-05-11

Stale

Wstępne wyniki kwartalne grupy Bowimu

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy Bowim za pierwszy kwartał 2018 r. wyniosły 336,35 mln zł, co stanowi wzrost o 69,76 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego – podała spółka

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 11,79 mln zł, co stanowi spadek o 3,37 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Natomiast zysk netto grupy zamknął się kwotą 5,65 mln zł, co stanowi spadek o 3,76 mln zł r./r.

Jak wyjaśnia Bowim spadek zysku ma związek ze zmianami cen wyrobów hutniczych.