Szukaj
2018-04-26

Stale

Ceny surowców zaszkodziły Outokumpu

Fiński producent stali nierdzewnych Outokumpu osiągnął w pierwszym kwartale 2018 r. 1,67 mld euro przychodów ze sprzedaży wobec 1,76 mld euro rok wcześniej. Znacząco spadła rentowność. Zysk operacyjny obniżył się w pierwszym kwartale do 90 mln euro wobec 252 mln euro rok temu, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) spadł zaś z 309 mln euro do 140 mln euro, a zysk netto ze 182 mln euro do 49 mln euro. Firma dostarczyła na rynek 644 tys. ton stali nierdzewnych w porównaniu z 639 tys. ton rok wcześniej.

Podstawową przyczyną pogorszenia wyników Outokumpu był wzrost cen surowców. Koncern odczuł m.in. wzrost cen żelazochromu. Dodatkowe 20 mln euro kosztowały Outokumpu drożejące elektrody węglowe, niezbędne do wytapiania stali w piecach elektrycznych. Oszczędności Outokumpu np. związane z obniżaniem kosztów osobowych nie zrekompensowały wzrostu kosztów surowców i materiałów do produkcji.

Wpływ na wyniki miały ponadto niższe ceny uzyskiwane przez Outokumpu za sprzedawaną stal. Finowie zwracają m.in. uwagę, że wolumen stali sprowadzonej do UE w pierwszym kwartale 2018 r. był wyższy o 8 proc. r./r. Dlatego zdaniem Outokumpu w kolejnych okresach duży wpływ na stan rynku stali nierdzewnych będą mieć cła wprowadzone przez USA, jak również postępowanie w sprawie importu stali ogłoszone w marcu br. przez Komisję Europejską. Z powodu wprowadzenia ceł przez USA na rynku europejskim może utrzymać się presja na obniżanie cen spowodowane napływem stali nierdzewnych z Azji.

Pomimo negatywnych czynników wpływających na wyniki Outokumpu spodziewa się stabilnego wzrostu popytu na stal nierdzewną w Europie.