Szukaj
2018-03-19

Stale

Cognor Holding: 50 mln zł zysku netto w 2017 r.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 2017 r. wyniosły 1,8 mld zł (+30 proc. r/r.), zysk operacyjny osiągnął poziom 99 mln zł (+67 proc. r/r.), a EBITDA wyniosła 141 mln zł (+43 proc. r/r). Spółka jednocześnie wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości 50 mln zł, wobec 4 mln zł przed rokiem.

– Cognor w roku ubiegłym potrafił wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku stali. Silny popyt i rosnące ceny pozwoliły nam nie tylko zwiększyć wykorzystanie zdolności produkcyjnych, podwyższyć ilość oraz wartość sprzedaży ale również zanotować lepszą marżowość. Osiągnęliśmy to dzięki korzystnym uwarunkowaniom makro, a także w wyniku doskonalenia procesów technologicznych i organizacyjnych wewnątrz firmy – komentuje Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

W 2017 r. spółka wypracowała 145 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Na kontach Cognora na koniec roku znajdowało się ponad 102 mln zł. Między innymi dzięki temu spółka obniżyła wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2,3 (4,6 przed rokiem).

– Wyniki w minionym roku były bardzo satysfakcjonujące i to mimo konieczności obsługi wysoko oprocentowanego zadłużenia obligacyjnego. Na poziomie cash flow widać, jakim obciążeniem są koszty finansowe. Ujemne przepływy z działalności finansowej wyniknęły między innymi z obsługi oprocentowania w kwocie 51 milionów zł. Biorąc pod uwagę wysokość długu to przy obecnej jakości naszego bilansu kwota wydatków na obsługę zadłużenia powinna być decydowanie niższa, stąd nasze konsekwentne dążenie do zamiany źródeł finansowania na tańsze – podkreśla Krzysztof Zoła.

W czerwcu 2017 r. w celu refinansowania wysokooprocentowanych obligacji  hutnicza grupa zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków w wysokości 50 mln euro, a pod koniec 2017 r. przeprowadziła emisję akcji z której pozyskano 40 mln. zł., mniej o 50 mln. zł. niż zakładały warunki uruchomienia kredytu. Całkowita wartość nominalna obligacji do refinansowania to 81 mln euro.

– Refinansowanie obligacji pozostaje naszym strategicznym celem na najbliższe tygodnie. Próbujemy przekonać uczestników konsorcjum bankowego do pewnych zmian parametrów finansowania w tym warunków uruchomienia. Jeżeli odniesiemy sukces to możliwości budowy wartości spółki oraz zdolności dywidendowe będą jeszcze wyższe – mówi Krzysztof Zoła.