Szukaj
2018-02-23

Technologie

Rynek aluminium - Szkolenia „Nowej Stali”

Zużycie aluminium w Polsce w 2017 r. wyniosło 1,2 mln ton, co oznacza skok, licząc rok do roku, o mniej więcej 10 proc. Tak dynamiczny rozwój branży to m.in. zasługa dużego popytu ze strony szeroko rozumianego sektora transportowego.

Wartość rynku aluminium w Polsce, według szacunków magazynu „Nowa Stal”, przekracza 20 mld zł. Materiał ten zyskuje na popularności szczególnie wśród wytwórców samochodów, autobusów, taboru szynowego czy też statków i innego rodzaju jednostek pływających. Powód jest jeden – zastosowanie aluminium pozwala obniżyć wagę konstrukcji przy jednoczesnych zachowaniu wszelkich niezbędnych parametrów technicznych. Dlatego, jak przekonują eksperci, rola aluminium w branży transportowej będzie systematycznie rosła.

– Wraz z popytem na aluminium wzrasta też zapotrzebowanie na wiedzę z nim związaną. Od dawna już docierały do nas głosy, że na rynku brakuje profesjonalnych informacji. Postanowiliśmy zapełnić tę lukę – mówi Andrzej Michalski-Stępkowski, wydawca magazynu „Nowa Stal”.

Jesienią 2017 r. wydawnictwo zainaugurowało cykl szkoleń „Aluminium w praktyce”. Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat tego metalu. Do przygotowania szkoleń zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska akademickiego oraz praktycy. Partnerem przedsięwzięcia został największy w Polsce producent wyrobów płaskich z aluminium, spółka Impexmetal SA Aluminium Konin. Szkolenia cieszą się popularnością wśród szerokiego grona firm zarówno dystrybucyjnych, przetwórczych, jak i produkcyjnych.

Więcej szczegółów na temat tego przedsięwzięcia oraz informacje dotyczące zgłoszeń można znaleźć na www.nowastal.com.pl oraz pod numerami telefonów 505 272 819, 508 027 529 lub adresem e-mail szkolenia@amlpress.pl.