Szukaj
2018-02-12

Stale

Europejskie centra serwisowe na lekkim plusie w 2017 r.

Dostawy wyrobów stalowych przez europejskie centra serwisowe stali zwiększyły się w 2017 r. o 0,2 proc. w porównaniu z 2016 r. – wynika z danych stowarzyszenia Eurometal. Pozytywne tendencje zaobserwowano zarówno w przypadku wyrobów płaskich zimnowalcowanych, gorącowalcowanych, jak i galwanizowanych.

Na koniec grudnia 2017 r. indeks poziomu zapasów obliczany przez Eurometal wyniósł 107 pkt. (wartością bazową 100 pkt. jest przeciętny poziom zapasów z 2015 r.), choć istniały bardzo duże rozbieżności w przypadku stanu zapasów różnych grup wyrobów. Znacznie wzrosły zapasy wyrobów przetworzonych ze stali galwanizowanych (indeks zapasów zwiększył się do 127 pkt. ze 110 pkt. rok wcześniej). Natomiast poziom zapasów wyrobów gorącowalcowanych i zimnowalcowanych spadł odpowiednio ze 104 pkt. do 93 pkt. oraz ze 106 pkt. do 99 pkt.

W segmencie tradycyjnej dystrybucji wyrobów stalowych w 2017 r. nastąpił pewien regres. Według Eurometalu dostawy wyrobów stalowych zmniejszyły się o 0,8 proc. w porównaniu z 2016 r. Niewielką zwyżkę odnotowano jedynie w przypadku wyrobów płaskich zimno- i gorącowalcowanych, a także rur. Indeks zapasów na koniec grudnia wyniósł 101 pkt. w porównaniu z 99 pkt. rok wcześniej.