Szukaj
2017-12-16

Stale

Poprawa w europejskich centrach serwisowych

Dostawy przetworzonych wyrobów stalowych przez europejskie centra serwisowe w październiku 2017 r. zwiększyły się o 8,9 proc. r./r. – wynika z danych europejskiego stowarzyszenia Eurometal, skupiającego centra serwisowe oraz firmy zajmujące się dystrybucją stali. Dzięki październikowemu ożywieniu narastająco po 10 miesiącach 2017 r. dostawy europejskich centrów serwisowych w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. były większe o 0,9 proc.

Dane Eurometalu wskazują także na rosnące zapasy wyrobów w centrach serwisowych. Indeks poziomu zapasów w październiku 2017 r. wyniósł 111 pkt. wobec 103 pkt. rok wcześniej (wartością bazową indeksu – 100 pkt. jest średni poziom zapasów z 2005 r.). Wpływ na zwiększenie zapasów miało przede wszystkim zgromadzenie przez centra wysokich zapasów wyrobów galwanizowanych.

W październiku 2017 r. poprawiła się także sytuacja sieci dystrybucyjnych wyrobów stalowych. Zrealizowane przez nie dostawy wzrosły w porównaniu z październikiem 2016 r. o 5,5 proc., jednak narastająco od początku 2017 r. były mniejsze o 1,7 proc. Indeks poziomu zapasów u dystrybutorów wyrobów stalowych wyniósł w październiku 2017 r. 101 pkt. w porównaniu z 95 pkt. rok wcześniej. Średni czas realizacji dostaw wśród dystrybutorów wyniósł 68 dni w porównaniu z 71 dniami rok wcześniej.