Szukaj
2017-11-24

Stale

Marek Żołubowski: Hutnictwu sprzyja utrzymująca się koniunktura i poziom cen wyrobów

Rozmowa z Markiem Żołubowskim, prezesem European Steel Group

Jak ocenia Pan obecną sytuację sektora stalowego?

Tegoroczne wyniki zarówno producentów hut, jak i dystrybutorów wyrobów hutniczych, powinny być satysfakcjonujące. Sprzyja temu utrzymująca się koniunktura i poziom cen wyrobów. Huty uzyskują dobre marże, dystrybutorzy, pomimo wahań cenowych w ciągu roku, także powinni odnotować satysfakcjonujące wyniki. Tegoroczne ceny utrzymywane były między innymi zapowiedziami i ostatecznie wprowadzeniem ceł antydumpingowych oraz niepełną dostępnością towaru wynikającą z ograniczeń produkcyjnych.

Perspektywy w branży stalowej wydają się zatem korzystne…

Huty zapełniają portfel zamówień do końca tego roku, szczególnie w zakresie wyrobów płaskich. Warto jednak zauważyć, że odbudowuje się także potencjał produkcyjny w Europie po remontach i przerwach w produkcji w ostatnich tygodniach. Z początkiem roku można spodziewać się większej dostępności towaru. Ponadto presja klientów końcowych na korekty cen wyrobów może się zwiększać w obliczu obniżek materiałów wsadowych. Spodziewane korekty cen wsadu nie są jednak duże i utrzymanie obecnych poziomów cenowych w najbliższych miesiącach wynikać będzie ze stopnia determinacji hut obrony cen sprzedaży.

Zapowiedzi producentów dotyczące trendów cenowych na pierwszy kwartał i pierwszą połowę 2018 r., jakie pojawiły się ostatnio, świadczą o zamiarze takiej właśnie obrony, a nawet o planowanych niewielkich podwyżkach cen.

Producenci europejscy muszą przy tym odpowiadać swoją ofertą na import wyrobów, który co prawda nieco zmniejszył się za sprawą ceł antydumpingowych na blachy gorącowalcowane, jednak nadal istnieje i istnieć będzie. Poza spodziewanymi korektami cen wsadu, polski rynek stalowy będzie także pod presją stosunkowo niskiego kursu euro.

W jakim stopniu planowane fuzje Tata Steel i ThyssenKrupp oraz ArcelorMittal i Marcegaglia wpłyną na rynek europejski?

Ostatnie miesiące w branży, to zapowiedzi zmian w układzie sił na rynku producentów europejskich. Planowane połączenie mocy Tata Steel i ThyssenKrupp, a także współdziałanie firm ArcelorMittal i Marcegaglia we włoskiej Ilvie wzmocni pozycję największych producentów w Europie, pozwoli im sterować dużymi mocami wytwórczymi, a także kreować politykę cenową dla znacznego wolumenu na rynku europejskim.

Dystrybutorzy i właściciele centrów serwisowych związani z European Steel Group postanowili rozszerzyć terytorialnie zakres działania.

Spółka ESG ma plany rozwojowe nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Blisko współpracujemy na co dzień z naszymi partnerami z Europy Zachodniej, z którymi wspólnie analizujemy i wskazujemy interesujące nas kierunki zakupów. ESG zrzesza dystrybutorów i przetwórców stali, stawiając sobie za cel integrację zakupów materiałów hutniczych pomiędzy podmiotami działającymi w Europie Centralnej i Zachodniej oraz wdrożenie wykorzystania nowoczesnych narzędzi prognozowania i zabezpieczania cen surowców i wyrobów na międzynarodowych rynkach finansowych. Dostarcza stal dla ponad 20 linii serwisowych do cięcia blach i przetwarzania wyrobów długich oraz dużych składów wyrobów hutniczych w Polsce i zagranicą.

Konsolidacja działań Grupy, zapisana oficjalnie jako cel strategiczny naszych firm w Polsce i na Zachodzie, pozwala lepiej planować strategię zakupową wyrobów, optymalizować stany magazynowe, identyfikować trendy cenowe. Chcemy być dla światowych koncernów hutniczych dużym europejskim partnerem handlowym ze znaczącym potencjałem przetwórczym.

Rozmawiała: Renata Dudała