Szukaj
2017-11-20

Stale

Cognor Holding pozyskał z oferty 40 mln zł

Hutnicza grupa zakończyła 20 listopada proces bookbuildingu na akcje serii numer 11. Inwestorzy zapisali się na walory warte 40 mln zł.

Cognor Holding przeprowadzi emisję 26.528.415 akcji serii nr 11 z wyłączeniem prawa poboru, w ramach wtórnej oferty publicznej. Cena emisyjna za jeden walor została ustalona na 1,5 zł za sztukę. Tym samym spółka zamierza otrzymać środki w wysokości około 39,8 mln zł.

Pozyskane pieniądze w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia grupy, w tym na wykup części zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.

Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, oferowanych w ramach w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding S.A.) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice.

– Ponieważ uzyskaliśmy z oferty mniej niż 90 mln zł niezbędne do uruchomienia zabezpieczonego wcześniej finansowania, zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej. Będziemy w najbliższych miesiącach dążyć do całkowitej restrukturyzacji zadłużenia grupy, tak aby osiągnąć cel, jakim jest obniżenie kosztów finansowych o co najmniej 25 mln zł rocznie – mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.