Szukaj
2017-11-14

Stale

Rekordowe przychody Cognor Holding

Po trzech kwartałach 2017 r. grupa Cognor Holding odnotowała 1,32 mld zł przychodów, tj. o 28 proc. więcej niż przed rokiem. To najwyższy poziom w historii spółki w porównywalnym okresie. W tym samym okresie EBITDA wyniosła 101 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od sześciu lat. Zysk operacyjny Cognor Holding ukształtował się na poziomie 71 mln zł, co oznacza wzrost o 59 proc. rok do roku. Zysk netto wyniósł natomiast 32,2 mln zł.

W samym trzecim kwartale 2017 r. Cognor miał 490 mln zł przychodów (wzrost o 58 proc. rok do roku), 17,2 mln zysku operacyjnego (+12 proc.) i 27,8 mln zł EBITDA (+11 proc.). Na poziomie netto Cognor wygenerował w trzecim kwartale. 4,6 mln zł straty, o której zdecydowały głównie różnice kursowe dotyczące zadłużenia,  w kwocie 7,9 mln zł, wynikające z osłabienia złotego wobec euro.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 r. spółka wypracowała od początku roku 141 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, z czego 79 mln zł w samym trzecim kwartale. Na kontach Cognora na bilansowy koniec kwartału znajdowało się 86 mln zł. 

– Jesteśmy bardzo zadowolenie z dotychczasowych wyników 2017 r., ale mogłyby być lepsze na poziomie netto, gdyby nie obciążenie kosztami obsługi obligacji high yeld. Przypomnę, że w sierpniu przypadała płatność kolejnego półrocznego kuponu od obligacji, co wiązało się z wypłatą kwoty 22 mln zł. Mocno to obciążyło nasz zysk netto jak i cash flow – podkreśla Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

– Na wyniki pomiędzy lipcem a wrześniem pozytywnie wpłynęła rekordowo wysoka sprzedaż naszych produktów. Obserwowaliśmy również wzrost cen wyrobów hutniczych, ale jeszcze w niewielkim stopniu znalazł on odzwierciedlenie w minionym kwartale, bo realizowaliśmy zamówienia wcześniej kontraktowane. Był to również czas osłabienia naszej waluty, co przyniosło straty kursowe od naszego zadłużenia. Gdyby pominąć ten element to w trzecim kwartale mielibyśmy zysk netto mimo wyższych kosztów związanych z okresem remontowym w naszych hutach – dodaje Zoła.

Od początku roku zarząd Cognora prowadzi intensywne działania zmierzające do obniżenia i refinansowania długu w celu zmniejszenia kosztów odsetek. W maju br. spółka uzgodniła z konsorcjum banków gotowość do finansowania wykupu obligacji high yield w wysokości 50 mln euro.

– Pozostajemy zdeterminowani, aby przeprowadzić emisję nowych akcji, a następnie zrestrukturyzować zadłużenie. Liczymy na możliwość renegocjacji warunków uruchomienia finansowania bankowego tak, aby możliwa była zamiana drogich obligacji na znacznie tańszy kredyt. Koszty obsługi zadłużenia pochłaniają zdecydowanie zbyt dużą część naszych zysków, a więc i potencjalnej dywidendy dla akcjonariuszy – mówi Krzysztof Zoła.