Szukaj
2017-11-10

Stale

ArcelorMittal zarobił 1,2 mld dol. w trzecim kwartale br.

Przychody ze sprzedaży największego na świecie producent stali wyniosły w trzecim kwartale 2017 r. 17,64 mld dol. wobec 14,52 mld dol. w trzecim kwartale 2016 r. Zysk operacyjny osiągnął w tym czasie wartość 1,23 mld dol. wobec 1,39 mld dol. w drugim kwartale 2017 r. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost zysku operacyjnego o 2,5 proc. Zysk EBITDA za trzeci kwartał 2017 r. wyniósł natomiast 1,9 mld dol. wobec 2,1 mld dol. w drugim kwartale. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 1,5 proc.

Zysk netto w trzecim kwartale 2017 r. wyniósł 1,21 mld dol., co stanowi wartość mniejszą niż 1,32 mld dol. osiągnięte w drugim kwartale 2017 r., jednak przewyższa 680 mln dol. osiągnięte w trzecim kwartale 2016 r.

Wysyłka stali osiągnęła w trzecim kwartale 2017 r. poziom 21,7 mln ton, co stanowi wzrost o 1 proc. w porównaniu do drugiego kwartału. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 6,8 proc. Wysyłka stali za dziewięć miesięcy 2017 r. wyniosła 64,2 mln ton, o 0,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na każdej tonie stali wytopionej w trzecim kwartale 2017 r. ArcelorMittal uzyskiwał 57 dol. zysku operacyjnego. Rok wcześniej było to 59 dol., zaś w drugim kwartale 2017 r. 65 dol. Spadek zysku operacyjnego w porównaniu z drugim kwartałem 2017 r. to następstwo rosnących kosztów produkcji.

Zdaniem zarządu ArcelorMittal sytuacja na rynku stali jest korzystna. Warunki popytowe pozostają dobre, czego dowodem są kolejne wysokie odczyty ważonego wskaźnika PMI, zaś marże na produkty stalowe pozostają na zadowalającym poziomie.

ArcelorMittal planuje zainwestować na całym świecie w 2017 r. 2,9 mld dol. Firma szacuje swoje tegoroczne potrzeby gotówkowe na 4,6 mld dol. (poza inwestycjami planowana jest głównie wcześniejsza spłata części długu, który na koniec września 2017 r. wynosił 12 mld dol. o 100 mln dol. więcej niż kwartał wcześniej, głównie z powodu relacji kursowych.

– Korzystne warunki rynkowe przyczyniły się do kolejnego solidnego wyniku kwartalnego. Wskaźnik EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy uległ znacznej poprawie w ujęciu rok do roku. Warunki operacyjne w dalszym ciągu ulegają poprawie, a kluczowe wskaźniki – w tym ważony wskaźnik PMI opublikowany przez ArcelorMittal – sprawiają, że perspektywy dla roku 2018 prezentują się korzystnie. Jesteśmy zadowoleni z naszych postępów, jednak należy pamiętać, że działamy na wysoce konkurencyjnym globalnym rynku, który charakteryzuje się nadmiernym poziomem produkcji oraz wysokim poziomem importu. Wdrażanie naszego strategicznego Planu Działań 2020 pozostaje zdecydowanym priorytetem i udaje nam się w tym względzie osiągać znaczące postępy – komentuje Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny koncernu.