Szukaj
2015-07-28

Stale Czarne

Produkcja stali w Polsce wyraźnie zwyżkuje

Polska znacząco zwiększyła moce produkcyjne i notuje jeden z największych przyrostów produkcji stali surowej z 65 krajów zrzeszonych w World Steel Association.

W poprzednim miesiącu huty w naszym kraju wytopiły 870 tys. ton stali, co oznacza wzrost o 24,3 proc. w ujęciu rocznym. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2015 r. produkcja w Polsce sięgnęła niemal 5 mln ton, czyli o 17,6 proc. więcej w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2014 r. Nie uwzględniając w tym zestawieniu Serbii (+120,1 proc.) i Węgier (+83,2 proc.), z taką dynamiką wzrostu polska gospodarka byłaby światowym liderem pod tym względem.

Dla porównania u naszych zachodnich sąsiadów, będących wiodącym producentem stali surowej w Europie, produkcja od stycznia do czerwca spadła o 1,5 proc. do 22,15 mln ton, we Francji o 1,7 proc. do 8,17 mln ton, a we Włoszech aż o 10,6 proc. do 11,72 mln ton. W skali Unii Europejskiej zanotowano nieznaczny wzrost o 0,5 proc. do 88,12 mln ton, co stanowi wyjątek w porównaniu do reszty znaczących rynków, które notują spadki. W przypadku Chin, największego na świecie producenta stali, zauważalny jest spadek o 1,3 proc. do 409,97 mln ton po pierwszej połowie 2015 r., co mimo wszystko oznacza ponad połowę globalnej produkcji.

Łączny stopień wykorzystania globalnych mocy produkcyjnych w poprzednim miesiącu pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie i wyniósł 72,2 proc., podczas gdy w maju był niewiele niższy, tj. 72,1 proc.