Szukaj
2017-10-30

Stale

Cognor Holding wznawia ofertę

Zarząd Cognor Holding podjął uchwałę o wznowieniu oferty (pod warunkiem zatwierdzenia przez KNF stosownego aneksu do prospektu) oraz złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie aneksu do prospektu. Zgodnie z uchwałą zarządu zmodyfikowane zostały warunki oferty. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej.

Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup części obligacji wysokooprocentowanych o aktualnie łącznej wartości 81 mln euro. W przypadku pozyskania kwoty 90 mln zł lub wyższej spółka przeprowadzi wykup całości wspomnianych obligacji, posiłkując się udzielonym kredytem bankowym i środkami własnymi, jak w scenariuszu zakładanym dotychczas. W zmodyfikowanych warunkach emisji nadal przewidywany jest aport Odlewni Metali Szopienice.

– Naszą intencją jest pozyskanie możliwie wysokiej kwoty. 38,04 mln zł to minimalny próg, który wynika z uchwały o podwyższeniu kapitału. W przypadku pozyskania środków mniejszych niż 90 mln zł nie będziemy mogli spłacić naszych obligacji w całości. Skala oszczędności na kosztach finansowych nie będzie również tak wysoka jak wcześniej zakładaliśmy. Sądzimy jednak, że przeprowadzenie emisji z sukcesem, niezależnie od ostatecznej wielkości wpływów gotówkowych, może być dobrym punktem wyjścia do rozmów na temat modyfikacji warunków finansowania udzielonego przez banki aby w przyszłości doprowadzić do pełnej restrukturyzacji zadłużenia grupy. Przypomnę, że całkowity wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie – wyjaśnia Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.