Szukaj
2017-10-25

Stale

Przychody Konsorcjum Stali wzrosły o 27 proc. w trzecim kwartale

Według wstępnych informacji Konsorcjum Stali jednostkowe przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał 2017 r. wyniosły 404,15 mln zł co stanowi wzrost o 86,65 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, tj. o 27,3 proc. więcej.

Jednostkowy zysk netto Konsorcjum za trzeci kwartał 2017 r. wyniósł 10,17 mln zł, tj. o 2,46 mln zł lub 31,9 proc. więcej w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego.