Szukaj
2017-10-13

Stale

Cognor Holding zawiesza ofertę

Zarząd Cognor Holding SA postanowił zawiesić ofertę wtórną akcji na czas nieokreślony.

Hutnicza grupa miała zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała pozyskanie w jej ramach min. od 90 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać  finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro.

- Zainteresowanie ze strony inwestorów było dość duże, ale kwota zadeklarowana podczas bookbuildingu okazała się niewystarczająca, aby domknąć złożony proces refinansowania zadłużenia. Minimalny próg, dotyczący wpływów z emisji akcji, wymagany przez banki nie został osiągnięty  - mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu, Cognor Holding.

W tej chwili spółka analizuje wszystkie możliwe warianty dalszych działań.