Szukaj
2017-10-05

Stale

Publiczna oferta Cognor Holding

Kierowana przez Przemysława Sztuczkowskiego grupa Cognor Holding SA chce pozyskać na rynku kapitałowym od 90 do 101 mln zł. Środki z emisji zostaną wykorzystane na wykup obligacji. Dzięki temu firma zaoszczędzi około 25 mln zł rocznie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w czwartek prospekt emisyjny Cognor Holding SA związany z ofertą publiczną akcji. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji.

Jest to pierwsza od prawie siedmiu lat giełdowa oferta spółki z branży stalowej (za ostatnią ofertę w tym sektorze można uznać przeprowadzoną na początku 2011 r. prywatną subskrypcję akcji Bowimu). Spółki z branży stalowej nie garnęły się na rynek kapitałowy z racji tego, że cały sektor stalowy nie był modny wśród inwestorów od czasu wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. Oferta Cognora wskazuje, że sytuacja się zmieniła. Przyczyniła się do tego m.in. zmiana polityki ochrony celnej europejskiego rynku stali.

Jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognor Holding SA, mimo, iż w ostatnich latach spółka nie była zbyt aktywna na giełdzie, to jednak bardzo wiele się w niej działo. Po okresie fuzji i przejęć Cognor koncentrował się na restrukturyzacji własnego biznesu. W efekcie, jak podkreśla Sztuczkowski, firma jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych w Europie grup zajmujących się produkcją stali.

Cognor Holding jest jednym z największych producentów stali w Polsce i jedyną firmą kontrolowaną przez rodzimy kapitał. Roczne zdolności produkcyjne firmy to 630 tys. ton wyrobów stalowych. W 2015 r. firma szacowała swój udział w produkcji stali surowej na 6 proc., zaś w przypadku stali wysokostopowych na 22 proc.

Cognor wytwarza wyroby stalowe ze złomu metodą łuku elektrycznego (EAF). Zdaniem zarządu spółki fakt ten będzie w najbliższych latach stanowił o przewadze konkurencyjnej. W ostatnich latach koszt produkcji tony stali metodą EAF był nawet o około 70 dol. wyższy niż w przypadku metody wielkopiecowej (BOF). W ostatnim okresie sytuacja zmieniła się diametralnie. Z powodu wzrostu cen węgla koksującego i rudy żelaza metoda EAF w niektórych miesiącach 2017 r. była nawet tańsza niż BOF.

Zdaniem zarządu Cognor Holding otoczenie rynkowe będzie w najbliższych latach korzystne dla producentów stali wykorzystujących metodę elektryczną. Na rynku pojawiać się będzie bowiem więcej złomu. Wynika to ze wzrostu produkcji i zużycia stali w ostatnich dekadach. Stal wyprodukowana 20 lat temu obecnie trafia na złomowiska i może być ponownie użyta.

W ramach emisji hutnicza grupa ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Skierowane zostaną one głównie do inwestorów finansowych, ale także indywidualnych. Udział w emisji zadeklarował także prezes Sztuczkowski, który wyda na ten cel około 20 mln zł z własnej kieszeni.

Jednocześnie spółka wyemituje do 16 mln akcji aportowych emisji nr 12 oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding SA) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice. PS Holdco jest również kontrolowana przez Przemysława Sztuczkowskiego.

Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł, co oznacza ponad 20 proc. dyskonto do wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11.

Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uzyskać bankowe kredyty wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe zostaną przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych wcześniej na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.

Oprocentowanie finansowania bankowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji typu high-yield, które mają zostać spłacone, wynosi 12,5 proc. w skali roku. – Szacujemy, że dzięki temu będziemy w stanie zaoszczędzić już od przyszłego roku przynajmniej 25 mln zł rocznie, które obecnie są przeznaczane na obsługę zadłużenia. Pozwoli nam to nie tylko wypracowywać wyższy zysk, ale również dzielić się nim z akcjonariuszami. Zgodnie z przyjętą właśnie polityką dywidendową, będziemy rekomendować wypłatę na ten cel nie mniej niż jedną czwartą skonsolidowanego zysku netto – mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu, Cognor Holding.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem roadshow i book building potrwają do 12 października br. Tego samego dnia planowane jest ustalenie ceny emisyjnej oraz wstępny przydział akcji.

Oferta będzie skierowana zarówno do instytucji jak i osób prywatnych, lecz nie przewiduje oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych. Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3 proc. kapitału zakładowego spółki na dzień publikacji prospektu emisyjnego przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.

Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, będą stanowić one 42,2 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. Współzarządzającym księgą popytu jest również

Trigon Dom Maklerski S.A. Za obsługę prawną SPO Cognor Holding odpowiada kancelaria Weil, Gotshal & Manges. Wsparcie komunikacyjne zapewnia agencja MakMedia Group.