Szukaj
2017-09-29

Stale

Stalprofil sprzedał o 13 proc. wyrobów więcej w pierwszym półroczu br.

W pierwszej połowie 2017 r. Stalprofil odnotował 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z niecałymi 700 tys. zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 609,7 mln zł wobec 360,7 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 13,32 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł natomiast ponad 19 mln zł i był ponaddwuktornie większy niż przed rokiem.

Jak tłumaczy zarząd Stalprofilu w pierwszym półroczu 2017 r. panowała lepsza koniunktura na rynku stalowym, niż w pierwszym półroczu 2016 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. specjalizująca się w wyrobach długich grupa Stalprofilu sprzedała łącznie około 104 tys. ton wyrobów hutniczych. Łączny wolumen sprzedaży był wyższy o prawie 13 proc. licząc rok do roku.