Szukaj
2016-10-10

Stale Czarne

Europa nakłada nowe cła na chińską stal

Unia Europejska nałożyła tymczasowe cła na dwie kategorie chińskich wyrobów stalowych – blachę grubowalcowaną oraz płaskowniki walcowane na gorąco. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy Bruksela sprawdzi szczegółowo chińskie firmy oferujące tego typu produkty i podejmie decyzję w sprawie ostatecznych ceł.

Informacja o nowych cłach ogłoszona została w piątek 7.10.2016 r. w oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej, zaś weszły one w życie dzień później. W przypadku płaskowników walcowanych na gorąco tymczasowa stawka celna wynosi od 13,2 do 22,6 proc., natomiast stawka dla blachy grubej walcowanej na gorąco zawiera się w przedziale 65,1 – 73,7 proc.
Komisja Europejska ma teraz sześć miesięcy na przeprowadzenie szczegółowego postępowania, w którym ustali, w jaki sposób poszczególni chińscy producenci stosują ceny dumpingowe. Od wyniku tego badania zależeć będzie ustalenie finalnych stawek ceł. Mogą one zostać wprowadzone na pięć lat. Finalne cła na chińskie wyroby stalowe mają zostać wprowadzone w ciągu ośmiu miesięcy od momentu wszczęcia postępowania, tj. o miesiąc krócej, niż trwają standardowo podobne sprawy.
Informacja o nowych cłach na chińską stal została dobrze przyjęta przez europejskie stowarzyszenie Eurofer. Według szacunków Euroferu udział chińskich producentów w runku blachy grubej, wykorzystywanej m.in. w przemyśle stoczniowym oraz górnictwie, wzrósł z 4,6 proc. w 2012 r. do 14,4 proc. w 2015 r., podczas gdy cena tego produktu spadła w tym czasie o 29 proc. W przypadku płaskowników stalowych, udział producentów chińskich w europejskim rynku zwiększy się z niecałego jednego procenta do 4,3 proc., a cena płaskowników spadła w tym czasie o 33 proc.

Komisja Europejska prowadzi od kwietnia śledztwa w sprawie podejrzenia o dumping producentów wyrobów gorącowalcowanych z Brazylii, Iranu, Rosji, Serbii i Ukrainy. Decyzja o ewentualnym nałożeniu finalnych ceł antydumpingowych na dostawców z tych państw powinna zapaść w najbliższych miesiącach.